Các sản phẩm Hà Việt đang kinh doanh

Điểm dừng bus

Bus Stop Ads.

Công trình công cộng

Public Ads.

và còn rất nhiều sản phẩm phục vụ quảng cáo sản phẩm khác.

Xin mời liên hệ để biết thêm chi tiết.

Hotline

+84 04 3823 8643

+84 04 3829 3519

Address

52/D3, Vuon Dao Villa,
Lac Long Quan Rd.,
Tay Ho Dist., Hanoi

Email

info@haviet.com
hcns@haviet.com

(c) 2014, Havico Corp.