STT

Mã số

Quận/ xã

Diễn giải vị trí

Kích thước

mW    mH

2

3

Các sản phẩm khác

Điểm dừng bus

Bus Stop Ads.

Công trình công cộng

Public Ads.

Hotline

+84 04 3823 8643

+84 04 3829 3519

Email

info@haviet.com
hcns@haviet.com

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng,
điện thoại (04) 3829 3519 - máy lẻ 14 & 24

(c) 2014, Havico Corp.